Jaki wpływ na wartość nieruchomości ma budowa drogi?

Jaki wpływ na wartość nieruchomości ma budowa drogi?
Jaki wpływ na wartość nieruchomości ma budowa drogi?

Wartość nieruchomości w wyniku budowy nowej drogi szybkiego ruchu lub autostrady może wzrosnąć, ale możliwe jest również obniżenia wartości nieruchomości. Nowe drogi planowane są zarówno na terenach, które należą do gmin, jak i prywatnych właścicieli. Jeżeli wartość nieruchomości ulegnie obniżeniu właściciel gruntów może starać się o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości. Jeżeli sytuacja będzie odwrotna, wartość gruntu wzrośnie, będzie musiał ponieść opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. O wszystkim decyduje wycena gruntów. Może ona być różna w zależności od tego, kto będzie jej dokonywał. Właściciel gruntów starających się o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości może dokonać wyceny na własny koszt i przedłożyć dokument w sądzie administracyjnym jako materiał dowodowy do rozpatrzenia przez sąd. W postępowaniu przed sądem administracyjnym nie powołuje się biegłych jak w sądownictwie cywilnym. Sąd może włączyć materiał dowodowy dostarczony przez strony i rozpatrzyć go jeżeli uzna, że wnosi nowe informacje do sprawy. W świetle polskiego prawa jeżeli w wyniku uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania nastąpiło obniżenie wartość nieruchomości należącej do osoby prywatnej, może ona dochodzić odszkodowania od gminy. Przysługuje na to czas pięciu lat od momentu przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego. Ten stan prawny wynika to z ustawy z 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu. Właściciel nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi może dochodzić odszkodowania bez względu na to, czy cała czy część jego nieruchomości została uwzględniona w planie pod budowę drogi. Odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości przysługuje również wtedy, gdy właściciel posesji sprzedał ją po wycenie, w wyniku której obniżyła się wartość działki.

Post Author: admin