Nowy okres taryfowy – wniosek o zatwierdzenie taryfy

W całym kraju nadal trwa przyjmowanie wniosków składanych przez samorządy lokalne oraz przedsiębiorstwa gospodarujące wodą oraz ściekami. Zawierają one ustalone na nowo taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Będą one obowiązywały konsumentów przez okres kolejnych 3 lat. Nowe taryfy wodno ściekowe są zatwierdzane przez terenowe oddziały Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie poprawiona taryfa musi otrzymać decyzję pozytywną dopuszczającą jej uruchomienie. Z danych zgromadzonych do tej pory wynika, że ogromna ilość wniosków została odrzucona i odesłana ze względu na niezbędne poprawienie taryfy za wodę oraz poprawienie taryfy za ścieki. Przedstawione bowiem w nich stawki były większe niż dotychczasowe, co budzi wątpliwości, stąd wynika obowiązek poprawienia taryfy nałożony przez Wody Polskie. Zmodyfikowane wnioski, w których zawarta zostanie nowa taryfa za ścieki korekta przedstawiona powinna zostać w ciągu 30 dni. Wniosek o zatwierdzenie taryfy powinien zawierać uzasadnienie analizę oraz porównanie aktualnych stawek z proponowanymi wraz z uwzględnieniem sugerowanych poprawek. Tylko wtedy taryfa za wodę 2021 może zostać uznana za słuszną oraz wprowadzona w życie.

Post Author: admin